Architektura informacji kontra mapa strony: jaka jest różnica?

Specjaliści czasami nieumyślnie mylą pojęcie architektury informacji (AI) z mapą strony. Chociaż te dwa pojęcia są ze sobą powiązane, nie są tym samym. Mapa strony to tylko jedna część architektury informacji strony.

Czym różni się architektura informacji od mapy witryny?

Spis treści

Czym jest mapa strony?

Mapa strony to wizualne przedstawienie organizacji treści Twojej strony. Jest to hierarchia węzłów (zazwyczaj przedstawionych jako boksy), które oznaczają strony lub treści na Twojej stronie internetowej. Strzałki lub linie pokazują relacje między stronami internetowymi.

Niektóre mapy strony zawierają również adnotacje, które dodatkowo opisują funkcjonalność każdej strony internetowej lub treści. Mogą one na przykład wskazywać, czy dana etykieta to tylko kategoria, czy faktyczna strona na stronie internetowej. Bezpośrednie linki do odpowiednich stron internetowych mogą być również uwzględnione na diagramie. Ogólnie rzecz biorąc, głównym celem mapy strony jest pokazanie przepływu architektury informacji strony internetowej. Mapy strony są zwykle używane jako dokument planistyczny lub narzędzie odniesienia do wizualizacji, jak różne strony i sekcje nawigacji pasują do siebie i do identyfikacji luk w treści.

Czy mapy strony są kiedykolwiek widoczne dla użytkowników?

Mapy strony zazwyczaj nie są pokazywane użytkownikom i są używane tylko do wewnętrznych celów planistycznych. Niektóre strony internetowe wyświetlają mapę strony, aby uzupełnić główne funkcje nawigacyjne. W tej sytuacji mapa strony jest wyświetlana jako hierarchiczna lista linków do wszystkich stron witryny. Znaczenie map strony wyświetlanych w ten sposób zmniejszyło się z biegiem czasu, ponieważ zostały one zastąpione przez inne, bardziej zaawansowane funkcje nawigacyjne.

Czym jest Architektura Informacji?

W projektowaniu UX architektura informacji strony internetowej odnosi się do dwóch rzeczy:

  1. Praktyki decydowania, jak organizować i utrzymywać treść, jakie są relacje między każdym elementem treści, oraz jak treść jest widocznie wyświetlana w nawigacji Twojej strony internetowej.
  2. Struktura strony internetowej, jej organizacja i nazewnictwo jej elementów nawigacyjnych. Architektura informacji strony odnosi się do tego, jak informacje są organizowane, strukturyzowane i prezentowane na tej stronie.

Głównym celem budowy architektury informacji strony internetowej jest stworzenie logicznego i intuicyjnego systemu wiedzy, który sprawia, że treść jest łatwa do znalezienia i odkrycia przez użytkowników.

AI nie jest pojedynczym wynikiem: nie ma jednego dokumentu, który "kończysz" i odhaczasz z listy. To ciągły proces zarządzania stroną internetową, który polega na aktualizacji i organizacji treści zgodnie z stworzonym przez Ciebie systemem. Podczas wykonywania prac związanych z AI możesz mieć szereg wyników, w zależności od tego, co próbujesz osiągnąć.

Oto niektóre z działań związanych z projektem AI i ich odpowiednie wyniki:

Działanie AICo to jest?Możliwy wynik
Inwentaryzacja treściIdentyfikacja i kategoryzacja wszystkich cyfrowych treści na Twojej stronie internetowej. Zazwyczaj jest to realizowane na początku projektu przebudowyCyfrowy katalog lub tabela
Audyt treściOcenianie przydatności aktualnej treści i decydowanie, czy powinieneś ją zachować, usunąć czy zaktualizowaćTabela z całą Twoją treścią i informacją, czy zachowujesz ją, usuwasz czy planujesz zaktualizować
Rozwój taksonomiiTworzenie zestawu kontrolowanych słownictw, które opisują i klasyfikują Twoją treśćHierarchiczna struktura z najbardziej ogólnymi terminami klasyfikacji na górze i bardziej szczegółowymi na niższych poziomach
Badania UX w zakresie AI (np. sortowanie kart, testowanie drzewa i testy użyteczności)Prowadzenie badań, aby zrozumieć łatwość znalezienia i odkrycia treści na Twojej stronieRaporty badawcze w formie dokumentów, filmów i prezentacji
Planowanie struktury strony internetowejMapowanie organizacji i hierarchii treści stronyMapa strony

Jak różnią się AI i mapy strony?

Mapa strony to tylko jedna część AI.

AI obejmuje również:

  1. Nazewnictwo wszystkich elementów strony internetowej, które pomagają użytkownikom w znajdowaniu i odkrywaniu informacji. To nazewnictwo obejmuje etykietę globalnej nawigacji strony, lokalnej nawigacji, nawigacji sekcji, linków kotwic, linków "Dowiedz się więcej" itp. Mapa strony to tylko wizualne przedstawienie hierarchii i organizacji Twojej treści. Używana jest jako narzędzie odniesienia do planowania organizacji i struktury Twojej strony internetowej i nie skupia się na konkretnym nazewnictwie.
  2. Nawigacyjne komponenty UI strony internetowej. Obejmują one miejsce pola wyszukiwania, czy używa ścieżek nawigacyjnych, paginacji, tagów, karuzel itp. Mapa strony zawiera tylko ogólny poziom szczegółowości dotyczący tego, jak treść będzie ogólnie strukturyzowana. Nie skupia się na mniejszych komponentach nawigacyjnych UI.

Tworzenie mapy strony to tylko jedna część tworzenia większej architektury informacji. Istnieje wiele innych działań związanych z budową AI.

AI jest na pierwszym miejscu, a mapa strony następuje po niej.

AI jest podstawą, która definiuje ogólną strukturę i organizację treści. Gdy AI jest dobrze ugruntowana, tworzone są mapy strony, aby wizualnie ją przedstawić. Mapy strony są widokiem z lotu ptaka na całą treść Twojej strony i sposób, w jaki przepływa ona z jednej strony na drugą.

AI jest abstrakcją, podczas gdy mapa strony jest artefaktem.

AI reprezentuje konceptualną organizację treści. Jest wynikiem zaawansowanego procesu definiowania relacji między treściami, zrozumienia, jak treść powinna być grupowana, i jak to grupowanie wpłynie na nawigację na stronie. Z drugiej strony, mapa strony to namacalny wizualny diagram, który można udostępnić interesariuszom, aby przekazać organizację treści.

Mapa strony nie jest tak kompleksowa jak AI.

Mapa strony nie zawiera wszystkich szczegółów zebranych z pracy związanej z AI. Gdyby mapy strony były tak kompleksowe i szczegółowe jak AI, interesariusze byliby przytłoczeni ilością informacji. Mapy strony są celowo zaprojektowane tak, aby zawierały tylko te szczegóły, które interesariusze muszą znać do produktywnych rozmów i podejmowania decyzji grupowych.

Ani mapa strony, ani AI nie są stałymi bytami.

Zarówno mapa strony, jak i AI mogą ewoluować w trakcie procesu projektowania. Aspekty obu mogą być zmieniane w oparciu o badania użytkowników. Mimo to istnieją pewne aspekty AI, które nie zmieniają się często. Na przykład w rozwoju taksonomii, kontrolowane słownictwa (predefiniowana lista etykiet kategoryzacji klasyfikujących Twoją treść) są ustalone z góry i mają służyć bardzo długo.

Podsumowanie

Mapa strony i AI są obie ważne dla dobrze zaprojektowanej i ustrukturyzowanej strony internetowej. Specjaliści są przyzwyczajeni do posiadania wyniku dla każdej działalności związanej z UX, które kończą, i mogą błędnie zakładać, że końcowym wynikiem pracy związanej z AI jest mapa strony. AI to znacznie więcej niż tylko mapa strony. To bardzo zaawansowany proces ciągłego podejmowania decyzji o tym, jak Twoja treść jest organizowana i utrzymywana.

Przeczytaj także:

Należymy do IT AGENCJA

Uwaga! Korzystamy z ciasteczek „Cookies”! Jeśli Ci to nie odpowiada, opuść naszą stronę.

POLECAMY:
  • Klimatyzacja Kraków
  • Wentylacja Krakówrekuperacja Kraków
Wszystkie prawa zastrzeżone  ©WDesign 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram