07 maj, 2023
admin2023

Jak działa SSH i jak go używać?


Spis treści

Jak działa SSH i jak go używać?

SSH, czyli Secure Shell, to protokół komunikacyjny służący do bezpiecznej zdalnej komunikacji między komputerami. Dzięki szyfrowaniu danych, połączenia przy użyciu SSH są bezpieczne i niepodatne na przechwycenie.

1. Jak działa SSH?

SSH wykorzystuje asymetryczne szyfrowanie, co oznacza, że do nawiązania połączenia konieczne jest użycie pary kluczy: publicznego i prywatnego. Klucz publiczny jest udostępniany przez użytkownika, natomiast klucz prywatny jest przechowywany lokalnie i służy do odszyfrowywania danych.

2. Jak używać SSH?

Aby skorzystać z SSH, należy zainstalować klient SSH na swoim komputerze oraz mieć dostęp do serwera, z którym chcemy się połączyć. Następnie możemy nawiązać połączenie za pomocą polecenia ssh username@hostname, gdzie username to nazwa użytkownika na serwerze, a hostname to adres IP lub nazwa domeny serwera.

Podczas pierwszego połączenia zostanie wygenerowany klucz hosta, który będzie zapisany lokalnie na naszym komputerze. Następnie zostaniemy poproszeni o wpisanie hasła, które należy podać zgodnie z danymi autoryzacyjnymi na serwerze.

3. Przydatne komendy SSH

Podczas korzystania z SSH przydatne mogą okazać się poniższe komendy:

  • ssh-keygen - generuje nową parę kluczy SSH
  • ssh-copy-id username@hostname - kopiuje klucz publiczny na serwer
  • scp file username@hostname:/path - kopiowanie pliku na zdalny serwer

Dzięki korzystaniu z SSH możemy bezpiecznie zarządzać zdalnymi serwerami, przesyłać pliki, a także zdalnie wykonywać polecenia bash. Pamiętaj jednak, aby korzystać z SSH odpowiedzialnie i dbać o bezpieczeństwo swoich kluczy.


Przeczytaj także:

Należymy do CODEXO | IT AGENCJA

Uwaga! Korzystamy z ciasteczek „Cookies”! Jeśli Ci to nie odpowiada, opuść naszą stronę.

POLECAMY:
  • Klimatyzacja Kraków
  • Wentylacja Krakówrekuperacja Kraków
Wszystkie prawa zastrzeżone  ©WDesign 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram