Middleware

Middleware to warstwa oprogramowania znajdująca się pomiędzy systemem operacyjnym a aplikacją, umożliwiająca im komunikację i współpracę. Jest to rodzaj "kleju" łączącego różne systemy, usługi i komponenty aplikacji. Middleware przyjmuje dane wejściowe (input) z jednego systemu, przetwarza je i przekazuje do innego systemu, aby umożliwić im współdziałanie.

Przykładowe zastosowania middleware to:

1. Message-oriented Middleware (MOM) - pozwala na wymianę komunikatów między aplikacjami w sposób asynchroniczny. Przykładami systemów wykorzystujących MOM są Apache Kafka czy RabbitMQ.

2. Remote Procedure Call (RPC) - umożliwia wywoływanie procedur w zdalnych systemach komputerowych. Dzięki RPC aplikacje mogą komunikować się między sobą poprzez wywoływanie funkcji w zdalnych systemach. Przykładem jest system Thrift stworzony przez Facebook.

3. Object Request Broker (ORB) - zapewnia usługi zdalnego wywoływania obiektów w architekturze klient-serwer. Przykładem ORB jest CORBA (Common Object Request Broker Architecture).

Middleware odgrywa kluczową rolę w budowaniu rozproszonych, złożonych systemów informatycznych. Zapewnia efektywną komunikację między heterogenicznymi systemami, co pozwala na integrację różnych technologii i usług. Dzięki middleware możliwe jest zwiększenie elastyczności, skalowalności i niezawodności systemów informatycznych.

Należymy do CODEXO | IT AGENCJA

Uwaga! Korzystamy z ciasteczek „Cookies”! Jeśli Ci to nie odpowiada, opuść naszą stronę.

POLECAMY:
  • Klimatyzacja Kraków
  • Wentylacja Krakówrekuperacja Kraków
Wszystkie prawa zastrzeżone  ©WDesign 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram