Stack

Stack, czyli stos, to struktura danych używana w programowaniu do przechowywania i organizowania elementów. Jest to abstrakcyjny typ danych, który działa na zasadzie "last in, first out" (LIFO), czyli ostatni element dodany do stosu jest pierwszy do pobrania.

Stos składa się z pewnej ilości elementów, z których każdy ma przypisaną pozycję. Element dodawany na stos nazywany jest "push", natomiast element pobierany z góry stosu nazywany jest "pop". W praktyce stosy są często wykorzystywane do przechowywania adresów powrotu podczas wywoływania funkcji (tzw. stack frame) oraz do algorytmów rekurencyjnych.

Przykładem stosu może być sytuacja, gdy mamy do wykonania operacje matematyczne z nawiasami. Dzięki zastosowaniu stosu możemy sprawdzić poprawność nawiasów - za każdym razem, gdy napotykamy otwierający nawias, dodajemy go na stos, a gdy napotykamy zamykający nawias, usuwamy go z stosu. Jeśli stos jest pusty na końcu analizy, to oznacza to, że nawiasy są poprawnie sparowane.

Stosy są bardzo popularnymi strukturami danych w informatyce i znajdują zastosowanie w wielu algorytmach oraz strukturach danych, takich jak odwrócona notacja polska (Reverse Polish Notation) czy algorytmy przeszukiwania w głąb (Depth-First Search). Warto zapoznać się z nimi podczas nauki programowania.

Należymy do CODEXO | IT AGENCJA

Uwaga! Korzystamy z ciasteczek „Cookies”! Jeśli Ci to nie odpowiada, opuść naszą stronę.

POLECAMY:
  • Klimatyzacja Kraków
  • Wentylacja Krakówrekuperacja Kraków
Wszystkie prawa zastrzeżone  ©WDesign 2024
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram